Skip to content

Codrico neemt haar verantwoordelijkheid bij de inkoop van grondstoffen door inclusief te werken met lokale leveranciers, NON-GMO gewassen te stimuleren en een alternatief te bieden voor de aanbouw van soja en door te werken volgens een strikte code-of-conduct. Onze ketenverantwoordelijkheid komt ook tot uiting in de aansluiting bij het SEDEX platform. 

Gezond eten en minder verspilling

Onze producten bieden functionele voordelen die de houdbaarheid van producten kan verlengen. Ook maken onze ingrediënten belangrijke ontwikkelingen op het gebied van gezonde(re) voeding mede mogelijk zoals veganistische,- gluten vrije,- en koolhydraat arme producten. Onze peulvrucht producten bieden een alternatieve proteïne bron en kunnen als verlenging of vervanging van vlees hiermee de CO2-uitstoot verlagen.

Mensen maken het verschil

Intern geven we invulling aan duurzaamheid door actief in te zetten op onze medewerkers. De rol die we als werkgever hebben op het vlak van sociaal maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke ontwikkeling nemen we zeer serieus. Ook omarmen we de SMETA en ETI basis regels. 

Natuurlijk voldoet onze productie aan de huidige milieu eisen, maar we zetten ook actief in op de optimalisatie van de transportketen. Al onze restproducten worden gebruikt (van hoogwaardig veevoer tot vergisting). We hebben dus geen biologisch afval.